مقالات ارائه شده در کنگره های بین المللی

مقالات ارائه شده در کنگره های داخلی

اولین کنگره نقش روی در سلامت انسان و ضرورت تجویز محلول خوراکی سولفات روی

مقالات چاپ شده بین المللی

مقالات چاپ شده داخلی

محلول خوراکی سولفات روی دکتر حکیمی و همکاران

درمان با روی

کتابها


 

 

 

اولين مرکز تحقيقات و طرح درمان با روي

The First Zinc Research Center

 
 
 

دکتر سیدمحمد حکیمی

دانشيار عفونی و متخصص عفونی اطفال در گروه عفونی دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي

مبتکر طرح درمان با روي - نوآوری محلول خوراکي سولفات روي براي سلامت مردم و بيماران

مورد تایید سازمان انرژی اتمی ایران

سرپرست اولين مرکز تحقيقات و درمان با روي

همکار اصلی طرحهای تحقیقاتی درمان با محلول خوراکی سولفات روی( دکتر حکیمی و همکاران) مورد تایید سازمان انرژی اتمی ایران

ن.پ 9734

Dr. S.M.Hakimi

Associate Professor of Infectious Diseases and pediatrics

Pediatrician and Zinc Therapist- Infectious Pediatrician- Infectious Pulmonalogist- Growth & Nutrition

Inventor of edible  Zinc sulphate Solution

 
 
 

بسمه تعالی

 
 

آدرس: خیابان شهید کلاهدوز(دولت)- نبش شهید نعمتی(کیکاووس)- پلاک142

تلفن:22608019

فاکس:22265320

E-Mail: SM.Hakimi@Yahoo.com

مراکز فروش محلول خوراکی سولفات روی دکتر حکیمی

zinc sulfate oral solution

تاریخ ساخت : روز خرید

تاریخ انقضاء چهار ماه بعد از تولید

قبل از مصرف تکان داده شود

در یخچال نگهداری شود

0.5% 0.1%

داروخانه مرکزی دولت

. خیابان دولت ، ایستگاه حکیم زاده

تلفن: 22605774

داروخانه حاجی سیدی

خیابان دولت،نرسیده به سه راه نشاط،نبش کوچه الله وردی آذر

تلفن:22635727

 


 

CV

 

دکتر سیدمحمد حکیمی
دانشيار عفونی و متخصص عفونی اطفال در گروه عفونی دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي
مبتکر طرح درمان با روي - نوآوری محلول خوراکي سولفات روي براي سلامت مردم و بيماران
مورد تایید سازمان انرژی اتمی ایران
سرپرست اولين مرکز تحقيقات و درمان با روي
همکار اصلی طرحهای تحقیقاتی درمان با محلول خوراکی سولفات روی( دکتر حکیمی و همکاران) مورد تایید سازمان انرژی اتمی ایران
ن.پ 9734
Dr. S.M.Hakimi
Associate Professor of Infectious Diseases and pediatrics
Pediatrician and Zinc Therapist- Infectious Pediatrician- Infectious Pulmonalogist- Growth & Nutrition
Inventor of edible  Zinc sulphate Solution


 

مقالات در مجلات داخلي
1- حکيمي س.م راشي تيسم در کودکان تهران ، مجله دانشکده پزشکي دانشگاه شهيد بهشتي.1373 .
2- حکيمي س.م چاقي کودکان ، عوارض و پيامدها ، شفا . 1373
3 – حکيمي س.م افتادن دندان هاي شيري و خطر ورود آن ها به درون دستگاه تنفسي ، مجله دانشکده پزشکي شهيد بهشتي ، 51 ،3، 1، 1369 – 55
4 – حکيمي س.م هاشمي ف، ولايي ن ، کيمياگر س .م ولايتي ع ، بلورساز س.م تأثير روي تکميلي بر صدک هاي وزني و قدي کودکان . فيض ، 1378 ،1 ، 3 – 9
5 – هاشمي ف ، جليلوندالف ، حکيمي س.م، نورمحمدي ع، مجله دانشگاه علوم پزشکي ايران. بررسي سطح سرمي روي در کارکنان بيمارستان فيروزگر با دستگاه اسپکتروفتومتري جذب اتمي ص 184-173 زمستان 1384 شماره 49 دوره 12
6 – خليل زاده . س ، بلورساز، حکيمي س.م :
Screening of .T.B in Symptomatic close contact.
مجله تنفسي – مرکز تحقيقات سل و بيماري هاي ريوي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي
 
مقالات چاپ شده به زبان انگليسي در مجلات پزشکي بين المللي
 
Hakimi S.M., Hashemi F,Valaei N , Kimaigar M, Velayati, A.A, Boloorsaz MR ,The Effect of Supplement Zinc on Height and Weight percentiles of Children. Archive of Iranian Medicine. Vol.9.No.2: P: 148-53.2005
- مساله کمبود حاشيه اي روي ، تشخيص و درمان آن و رشد قدي و وزني شيرخواران و کودکان در جهان
Hashemi F, Jalilvand A, Hakimi S.M. , Mohammadi, E, Hashemi S.M. Evaluation of Serum Zinc Level in staff of Firouzgar Hospital by Atomic Absorption Spectrophotometery (AAS). Annals of Iranian Medicine. Vol 3 No.7 p:151-7:2006
- اندازه گيري صحيح کمبود روي در بالغين با اسپکتوفتومتري جذب اتمي براي اولين بار در جهان
- هاشمي فروغ ، جليلوند احمد ، حکيمي سيد محمد، محمدي عيسي ، هاشمي محمد حسين ، بررسي سطح سرمي روي در کارکنان بيمارستان فيروزگر ،مجله دانشگاه علوم پزشکي ايران شماره49. ص : 83-173: 1384
Hakimi S.M., Hashemi F, Valaei N , Boloorsaz MR, Kimaigar M, Hakimi S, Kosari H, Velayati, A.A , Effect of Oral zinc Sulphate Solution and related factors of Height, Weight and Head Circumference percentiles in Children. Annals of Iranian Medicine. Vol. 3 No. 8, spring p: 25-32 2006

- تشخيص و درمان کمبود حاشيه اي روي در شيرخواران ، کودکان و نوجوانان و اعلام اثر معجزه آساي محلول خوراکي سولفات روي کشف دکتر حکيمي و محققين روي در رشد وزن ، قد و دور سر تا سه سالگي و بعد از آن تا بلوغ و معرفي ويژگي هاي اين محلول در مقابل تمام فرآورده هاي مختلف روي در جهان ومقايسه با نمودارهاي رشد ايرانيان براي اولين بار در جهان
 
Hakimi S.M., Hashemi F, Boloorsaz MR, Hashemi MH, Kosari H, Kimaigar M,Valeai, N. Role of zinc In Immune System and Necessity of Administrating Oral Zinc Sulphate Solution in Iran. Annals of Iranian Medicine. Vol.3 No.7. p: 143-51.2006 .
 
اثر معجزه آساي محلول خوراکي سولفات روي کشف دکتر حکيمي و محققين روي براي پيشگيري و درمان عفونت ها و تقويت سيستم ايمني و تعيين مقدار ودفعات مصرف وويژگي هاي اين کشف جهاني در مقابل فرآورده هاي معمول ديگر در جهان بصورت Review Article و ان شاء ا000 با کمک دانشگاه به فارماکوپه جهاني اضافه شده و مقدمات توليد کشوري وفراکشوري اين محلول فراهم گشته است .
- Hakimi S.M., Hashemi F, Zare, A, Hassanpour A, Kosari H, Tuberculosis Osteomyelitis of long Bones and Joints Occurring as Solitary Cystic lesions in Children . Annals of Iranian Medicine. Vol 2. No.6 p:117-23;2005
 
- Khalilzadeh S , Baaghaei,N, Boloorsaz, MR, Hakimi, S.M, Amiri, S, Velayati AA. Screening of Tuberculosis in Symptomatic Contact Children. Tanaffos. Vol2. No 5 . P: 51-7;2003

مقالات در کنگره هاي داخلي
•  حکيمي س.م معالجه سندرم فاپا با سايمتدين ، کنگره مسايل رايج طب اطفال در نوزدهمين کنگره بزرگداشت دکتر قريب تهران ، 1376
•  حکيمي س.م. گزارش يک مورد سل منتشر در اثر واکسيناسيون ب ث ژ بيست و سومين کنگره مبارزه با سل و بيماري هاي ريوي . 1376
•  حکيمي س.م. عوارض سيگار نزد کودکان. بيست و سومين کنگره مبارزه با سل و بيماري هاي ريوي . 1376 .
•  حکيمي س.م. معرفي يک مورد سندرم ناخن زرد. همايش سالانه انجمن کودکان ايران . 1378 .
•  حکيمي س.م. اثر خاک پاک زنده در از بين بردن آلودگي هاي محيط زيست . اولين همايش محيط زيست .1378 .
•  حکيمي س.م. برونشکتازي بدنبال سل درکودکان . همايش سالانه انجمن پزشکان کودکان ايران . 1376
•  حکيمي س.م. عفونت در مهدکودک ها . چهارمين سمينار سراسري علمي آموزشي بررسي مسائل کودکان پيش دبستاني ، تهران 1369
•  حکيمي س.م. مصباح ف . بررسي هيپوگليسمي در بيماري هاي عفوني اطفال . دومين سمينار طب اجتماعي اطفال . تهران . 1372
•  هاشمي ف، افکار م، عامري ا، حکيمي س.م. بررسي هشت ساله بيماران مبتلا به سل استخوان و مفاصل در مرکز پزشکي شفا يحيائيان ، بيست و سومين کنگره منطقه اي اتحاديه بين المللي مبارزه با سل و بيماري هاي ريوي . تهران . 1376
•  حکيمي س.م. بلورساز س.م. بخشايش کرم م . خليل زاده س. بقائي ن . صالحي م .گزارش يک مورد سل منتشر در اثر واکسيناسيون BCG و مقاوم به داروهاي ضد سلي که با تجويز کلاريترومايسين. کلوفايمين و سولفات روي تکميلي درمان مي شود. بيست و سومين منطقه اي اتحاديه بين المللي مبارزه با سل و بيماري هاي ريوي . تهران 1376 .
•  بلورساز س.م. حکيمي س.م بخشايش کرم م . طباطبايي ا.... ولايتي ع . برونشکتازي سلي در کودکان . بيست و سومين منطقه اي اتحاديه بين المللي مبارزه با سل و بيماري هاي ريوي . تهران .1376
•  بلورساز س.م. حکيمي س.م. برونشکتازي به دنبال سل در کودکان . همايش سالانه انجمن پزشکان کودکان ايران . 1376
مقالات در کنگره هاي خارجي
1 – اثر محلول خوراکي سولفات روي در پيشگيري و درمان بيماري هاي عفوني اولين کنگره بين المللي سل تهران
 
 
 
تأليفـــات
1 – حکيمي س.م. چکيده مقالات اولين سمينار نقش روي در سلامت انسان و ضرورت تجويز محلول خوراکي سولفات روي از انتشارات مرکز تحقيقات سل و بيماري هاي ريوي ، انستيتو علوم تغذيه و صنايع غذايي کشور و موسسه تحقيقات آب و خاک وزارت جهاد کشاورزي 8/2/1380
2 – حکيمي س.م. هاشمي ف . نقش روي در سلامت انسان ، انتشارات مرکز آموزشي ،پژوهشي و درماني سل و بيماري هاي ريوي دکتر مسيح دانشوري ، واحد مطالعات و تحقيقات روي – دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي. اولين کتاب مرجع علمي دانشگاهي در رشته پزشکي به زبان فارسي در جهان و معرفي آن با عنوان درمان سوء تغذيه با روي در روزنامه شرق – صفحه فرهنگي – معرفي کتاب شماره 206 ، شنبه 16 خرداد 1383 . ISBN: 964-92814-4-4
چاپ اول – سال انتشار 1383
چاپ و صحافي ، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه
 
3-
Zinc therapy in health and Diseases.
Solution to the problem of global malnutrition with the zinc sulphate oral.
Solution ( Discovery of Dr. S.M. Hakimi ,et al), the zinc therapy and research center; Editor Hakimi S.M. Associate professor of Infectious Disease and pediatrics. Translator: Kosari H, M.D .
.
( در دست چاپ به زبان انگليسي ) براي اولين بار در جهان به زودي منتشر مي شود .
 
طرح هاي تحقيقاتي
1 – مجري : حکيمي س.م تأثير روي تکميلي بر صدکهاي وزن و قد . تاريخ خاتمه 1378
1377
2 – مجري : حکيمي س.م. بررسي بيماري سل استخوان و مفاصل به مدت 8 سال تاريخ خاتمه : 1376 .
3 – مجري : حکيمي س.م بررسي برونشکتازي بدنبال سل در کودکان . تاريخ خاتمه : 1376
4 – مجري : حکيمي س.م بررسي راشيتيسم درکودکان تهران . تاريخ خاتمه : 1373
5 – مجري : حکيمي س.م. بررسي هيپوگليسيمي در بيماري هاي عفوني اطفال . محل اجرا: بخش عفوني اطفال بيمارستان شهيد لبافي نژاد .1372
6 – مجري : حکيمي س.م. تأثير روي تکميلي بر ابتلا به سرماخوردگي در کودکان . تاريخ خاتمه 1373
7- مجري : حکيمي س.م.تأثير روي تکميلي بر بيماري آسم کودکان و بر اسهال کودکان
8 – مجري : حکيمي س.م. تأثير قطره بيني روي دار در کوتاه کردن دوره سرماخوردگي .
9 – مجري : حکيمي س.م. بررسي موارد ريکتز از دو ماهگي تا 12 سالگي در مراجعين به کلينيکهاي پيگيري عفوني اطفال مرکز پزشکي شهيد لبافي نژاد به مدت 5/1 سال . تاريخ شروع 1371.تاريخ خاتمه : 1372 .
10 – مجري : حکيمي س.م. بررسي تأثير حساس کردن خوکچه هندي با ماده کشته شده B.K بر محل قبلي تست مانتو. سازمان اعتبار دهنده : مرکز تحقيقات سل و بيماري هاي ريوي و انستيتو تحقيقاتي حصارک رازي . تاريخ شروع : 1376 ، تاريخ خاتمه : 1377 .
11 – مجري : حکيمي س.م. همکاران طرح : بلورساز س.م، ترکيان ، کاظمي ، مباني اسلامي و علمي اثر پاک کنندگي خاک پاک زنده در از بين بردن آلودگيهاي محيط زيست. سازمان اعتبار دهنده: دفترنهاد مقام معظم رهبري دانشگاه شهيد بهشتي 1376 .
12 – تأثير تجويز محلول خوراکي روي ( دکتر حکيمي و محققين روي) در ديابت نوع II مجري طرح آقاي دکتر خمسه بيمارستان فيروزگر ( اندوکرينوژيت دانشگاه علوم پزشکي ايران – همکار اصلي طرح ( آقاي دکتر سيد محمد حکيمي) مرکز تحقيقاتي سل و بيماري هاي ريوي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي اعتبار دهنده واحد مطالعات و تحقيقات روي دانشگاه سل و بيماري هاي ريوي و دانشگاه علوم پزشکي ايران
13 – تشخيص سرولوژيک سل کودکان با استفاده از آنتي ژن A60
مجري طرح : دکتر سهيلا خليل زاده
همکار طرح : دکتر سيد محمد حکيمي
اعتبار دهنده : مرکز تحقيقات سل و بيماري هاي ريوي دکتر مسيح دانشوري
14 – خريد محلول خوراکي سولفات روي ( کشف دکتر حکيمي و محققين روي ) از دکتر حکيمي دبير واحد تحقيقات و مطالعات روي براي انجام پايان نامه تحقيقاتي آقاي فريد ارديخاني دانشجوي کارشناسي ارشد علوم تغذيه با موضوع تأثير محلول خوراکي سولفات روي بر رشد شيرخواران 8-6 ماهه کوتاه قد از طرف آقاي دکتر ناصر کلانتري رياست محترم انستيتو تحقيقات تغذيه اي و صنايع غذايي کشور .
15 – طرح تحقيقاتي مصوبه واحد مطالعات و تحقيقات روي مرکز تحقيقات سل و بيماري هاي ريوي و مرکز پزشکي شهدا تجريش با عنوان بررسي اثر محلول خوراکي سولفات روي ( دکتر حکيمي و محققين روي ) و رشد و تکامل کودکان از بدو تولد تا شش ماهگي
مجريان طرح: دکتر سيد محمد حکيمي – آقاي مهندس حبيب امامي
16 – طرح هاي تحقيقاتي مصوبه دانشگاه علوم پزشکي ايران مجري طرح خانم دکتر فروغ هاشمي با همکاري اصلي دبير واحد مطالعات و تحقيقات روي دکتر سيدمحمد حکيمي
الف = بررسي محدوده طبيعي عنصر روي سرم خون کارکنان بيمارستان فيروزگر با متد اسپکتروفتومتري جذب اتمي سال 1382
ب = بررسي سطح سرمي عنصر روي در بيماران لوسميک در بيمارستان فيروزگر ( سال 1383 – کد 96/پ )
ج = اندازه گيري سطح سرمي و ادراري روي در مبتلايان به تالاسمي مينور در ( سال 1384 – 1383 ) کد 572
د = بررسي سطح سرمي روي در مبتلا به کانسر گوارش ( در حال بررسي و تصويب )
پايان نامه هاي تحقيقاتي
1 – استاد راهنما: حکيمي س.م. بررسي هپاتيت هاي ويرال در کودکان . . دکتر شهنام عرشي 1370. شماره پايان نامه 4415 جهت دريافت دکتراي پزشکي عمومي
2- استاد راهنما: حکيمي س.م. بررسي عفونت هاي استخواني مفصلي و بافت نرم در اطفال سنين مدرسه طي سال هاي 67-70 در بيمارستان شهيد لبافي نژاد .دکتر مسعود قطبي، دکتر محمود قنبري جهت دريافت دکتراي پزشکي عمومي .1371. شماره پايان نامه 3752
3- استاد راهنما: حکيمي س.م بررسي موارد بروسلوزدر اطفال در سال هاي 69-70 دکتر فريدون عزيزی. جهت دريافت دکتراي پزشکي عمومي .1373 .
4 – استاد راهنما: حکيمي س.م. اسلام و بهداشت بيماري هاي عفوني . دکتر هادی خداپرست .جهت دريافت دکتراي پزشکي عمومي . 1376 . شماره پايان نامه 4979 اولين پايان نامه انطباق مباني اسلامي و پزشکي. : جانباز نمونه و افتخار آفرين دفاع مقدس در حال حاضر متخصص روانپزشکي در حال انجام وظيفه پزشکي براي مردم نيازمند
5 – استاد راهنما: حکيمي س.م. گاستروازوفاژيال رفلاکس در نوزدان دکتر عليرضا مرادی. جهت دريافت دکتراي پزشکي عمومي .1368. . شماره پايان نامه 4654
 

ابداعات و اختراعات ثبت شده
1 – کشف محلول خوراکي سولفات روي با همکاري گروه محققين روي بصورت يک داروي جديد براي اولين بار در جهان با ويژگي هاي خاص خود در مقابل تمام فرآورده هاي روي موجود در جهان
2 – چمن کاري قسمتي از پشت بام هاي ساختمان هاي بلند براي استفاده از اثرپاک کنندگي خاک در از بين بردن آلودگي هاي محيط زيست .
3 – راه اندازي سايت اينترنتي ديناميک فارسي و انگليسي با عنوان اولين مرکز تحقيقات ودرمان با روي
 
طرح هاي منتخب در جشنواره ها و جوايز دريافت شده داخلي و بين المللي
1 – دريافت لوح تقدير و قران کريم از سازمان نظام پزشکي ايران بخاطر سمت دادياري اطفال دادسراي انتظامي سازمان نظام پزشکي .1362 .
2 – دريافت لوح تقدير بخاطر ارائه مقاله اسلامي وپژوهشي اثر پاک کنندگي خاک پاک تازه در از بين بردن آلودگي هاي محيط زيست از سازمان حافظت محيط زيست .
3 – دريافت لوح تقدير به عنوان استاد نمونه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي
4 – دريافت لوح تقدير و گواهي ارزيابي در گروه بيماري هاي عفوني و گرمسيري و عضويت در انجمن متخصصين بيماري هاي عفوني
5 – دريافت لوح تقدير بعنوان برگزاري موفق اولين کنگره با عنوان نقش روي در سلامت انسان و ضرورت تجويز محلول خوراکي روي در ايران از رياست محترم دانشگاه
6 – لوح تقدير از مديريت محترم گروه بهداشت وپزشکي اجتماعي ، دانشکده پزشکي شهيد بهشتي بخاطر خدمات ارزنده طي سال هاي متمادي در آموزش کارورزان ( دانشجويان دانشکده پزشکي )
7 – لوح تبريک و تقدير بخاطر دريافت درجه دانشياري در گروه عفوني از رياست محترم دانشگاه
8 – لوح تقدير بخاطر سي سال خدمت صادقانه و توفيق خدمت به خلق خدا که نعمت بزرگ الهي براي بندگان خاص خود مي باشد از طرف آقاي دکتر علي اکبر ولايتي رئيس مرکز آموزشي پژوهشي درماني دکتر مسيح دانشوري
9- لوح تقدير بخاطر سي سال خدمت صادقانه و بدست آوردن تجارب گرانمايه در تحقيقات و درمان نيازمندان از طرف سازمان نظام پزشکي جمهوري اسلامي ايران در سالروز پزشک
 
ساير موارد
•  عضويت کميته سياستگذاري پژوهش هاي بيماري هاي تنفسي کودکان معاونت پژوهشي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي
•  عضويت مولفين کتاب درسنامه کودکان ايران انتشارات معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي .
•  عضو هيأت تحريريه بررسي مقالات علمي پژوهشي مجله انجمن بيماري هاي عفوني و گرمسيري ايران
•  عضو داوري بررسي مقالات پژوهشي انستيتو علوم تغذيه و صنايع غذايي کشور
•  دبير دفتر تحقيقات و مطالعات روي مرکز آموزشي ، پژوهشي و درماني سل و بيماري هاي ريوي
•  عضو کميته تحقيقاتي پاتولوژي و نسوج مرکز تحقيقات سل و بيماري هاي ريوي
•  عضو پژوهشي انجمن کودکان ايران
•  عضو پژوهشي انجمن بيماري هاي عفوني و گرمسيري
•  عضو داوران مجله پژوهنده دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي
•  عضو داوران مجله پژوهشي فرهنگستان علوم پزشکي اسلامي ايران
•  عضو داوران مجله تنفسي- مرکز آموزشي پژوهشي سل و بيماري هاي ريوي بيمارستان دکتر مسيح دانشوري
•  عضو داوران مجله فرهنگستان علوم پزشکي A.I.M بعنوان صاحبنظر مسائل روي
•  عضو داوران مجله علمي سازمان نظام پزشکي جمهوري اسلامي ايران بعنوان صاحبنظر مسائل روي
•  اعلام تقاضاي معاونت محترم پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني آذربايجان غربي ( اروميه ) براي داوري مجلات فارسي و انگليسي اين دانشگاه 17/7/85
•  فرم درخواست صدور گواهينامه نهايي 5 سال دوم تا تاريخ 15/2/1380 و لوح تقدير و 335 امتياز بازآموزي مدون متخصصين عفوني، داخلي ، اطفال ، پزشکان عمومي و متخصصين سل و بيماري هاي ريوي از طرف آقاي دکتر سعيد مجتهد زاده سرپرست دفتر آموزش مداوم جامعه پزشکي و دکتر عليرضا ظهيرالدين معاونت محترم دانشگاه بعلاوه لوح تقدير از طرف سرپرست دفتر جامعه پزشکي آموزش مداوم
•  فرم درخواست صدور گواهينامه نهايي 5 سال سوم و صدور پروانه مطب تا تاريخ 12/6/1390
•  فعال شدن واحد مطالعات و تحقيقات روي و شروع بکار کلينيک رشد و تغذيه با محلول خوراکي سولفات روي کشف دکتر حکيمي و محققين روي و اطلاع رساني همگاني در مجله هفتگي نقل و نقد دانشگاه شهيد بهشتي 16/11/1380
•  درخواست تعيين اولويت هاي فناوري کشور وزارت علوم تحقيقات و فناوري از بنده بوسيله جناب آقاي دکتر حجت الله حاجي حسيني رئيس پژوهشکده مطالعات و تحقيقات فناوري سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران در مورخ 18/4/80 که طرح مزبور تکميل شده و همراه با کارنامه پژوهشي در 5 برگ ضميمه عودت داده شد .
•  تشکر و قدرداني از زحمات ارزشمند بنده در ارائه کارهاي علمي و تحقيقاتي با ارزش از طرف رياست محترم پژوهشکده صنايع شيميايي سازمان پژوهشي هاي علمي و صنعتي ايران وزارت فرهنگ و آموزش عالي مورخ 3/3/79 ( جواب نامه اول مرکز در مورد به ثبت رساندن نتايج تحقيق اثر محلول خوراکي سولفات روي
•  دعوت نامه آقاي محمد باقريان دبيرکنگره راهبردهاي توسعه علمي ايران و دعوت اينجانب در اين کنگره – وزارت علوم تحقيقات و فناوري ، ستاد پيشبرد علوم ايران 1400
•  دعوت اينجانب براي شرکت در جلسه اي پيرامون تبادل نظر و همکاري در مورد بيماري هاي Galactosemia ,α 1 antitrypsin D. در مورخ 30/5/80 در مرکز ملي تحقيقات مهندسي ژنتيک و تکنولوژي زيستي از طرف آقاي دکتر مسعود هوشمند سرپرست کلينيک وزارت علوم ، تحقيقات و فن آوري
•  پرسشنامه طرح تأييدي سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران وزارت فرهنگ و آموزش عالي و پرکردن اطلاعات خواسته شده در 8 صفحه در تاريخ 15/1/79
•  جوابيه نامه دوم مرکز براي به ثبت رساندن کشف محلول خوراکي سولفات روي ( دکتر حکيمي و محققين روي) به معاونت محترم پژوهشي وزارتخانه
•  جوابيه نامه سوم مرکز از طريق معاونت محترم درمان و دارو دانشگاه شهيد بهشتي به معاونت تغذيه و دارو و وزارتخانه در مورد به ثبت رساندن اين کشف دارويي جديد در فارکوپه و اخذ پروانه در توليد انبوه کشوري و فراکشوري اين داروي جديد و لازم براي درمان بيماران سوء تغذيه و سالمندان و رشد و تکامل شيرخواران و کودکان ونوجوانان و حاملگي و شيردهي و تقويت سيستم ايمني در همه بيماريها
•  نشست مسئولين واحد مطالعات و تحقيقات روي ومسئولين بهداشتي وزارت آموزش و پرورش براي همکاري لازم و برنامه ريزي بسيج تغذيه اي ريز مغذي ها در دانش آموزان کشور و انجام طرح کشوري مشترک براي سلامتي دانش آموزان کشور در مورخ 6/10/1383 :
اين طرح مورد نياز سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران و وزارت علوم تحقيقات و فناوري براي به ثبت رساندن اين داروي جديد در فارکوپه ايران و جهان و پروانه توليد انبوه کشوري و فراکشوري بود .
26 – نتايج کنترل کمي وکيفي مقدار دقيق ++ zn و تعيين ناخالصي ها و ماندگاري آن در بطري هاي پلاستيکي 1/0 درصد و 5/0 درصد که بطور راندم انتخاب شده و ماهيانه يکبار در گروه شيمي تجزيه مرکز تحقيقات هسته اي بطور رايگان انجام شده و صحت ساخت آن و مقدار دقيق ++ ZN آن مطابق با مقدار پودر متبلور کارخانه مرک آلمان که به آب مقطر صددرصد خالص اضافه شده و به پلاستيک مرغوب بطري ها چسبندگي نداشته و در شرايط استريل تهيه و آکبند شده بدون هيچ ناخالصي گزارش شده و ماندگاري آن 4 ماه در يخچال ضمانت مي شود و تجويز اين داروي جديد بوسيله پزشکان مجرب بايد با در نظر گرفتن مقدار مؤثر و بي ضرر درماني ZN++ که در جدول کتابها ومقالات ذکر شده آمده، انجام شود .
27 – راه اندازي سايت ديناميک اينترنتي به زبان فارسي و انگليسي
WWW.zinctherapist.com از مورخ 4/6/1382
تلفن : 22608019
فاکس : 22265320 ( اخيراً بعد از بازنشستگي )
28 – شرکت در جلسه هماهنگي در مورد انجام هرچه بهتر طرح هاي در نظرگرفته شده و تدوين طرح هاي بعدي با توجه به نقش و اهميت عنصر روي در روند باروري و سلامت، معاونت محترم پژوهشي مرکز تحقيقات بهداشت باروري ولي عصر (عج ) – دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران مورخ 20/1/1386 که اين مهم انجام شده و طرح ها به ترتيب اولويت برنامه ريزي و شروع مي شود .
29 – آرم ويژه، تشکيلات سازماني، اولين مرکز مطالعات و تحقيقات روي وتوليد پيش انبوه محلول خوراکي سولفات روي ؛ کشف ( دکتر حکيمي ومحققين روي ) اساسنامه و اهداف آن در مورخ 10/1/81 برنامه ريزي شده است .
30- تاييد محلولهاي خوراکي سولفات روي دکتر حکيمي و همکاران که با آخرين يافته هاي بين الملليبراي درمان با روي بي ضرر و قابل تحمل تطابق دارد .
31- تاييد پودر متبلور روي که در ساخت محلولهاي خوراکي روي دکتر حکيمي و همکاران که با پودر متبلور Extra pure سولفات روي کارخانه مرک آلمان مطابقت دارد
32-عکس پرسنلي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، مديريت امور فرهنگي و اجتماعي در معرفي پيشکسوتان دانشگاه، مزين به آرم و عناوين متخصص عفوني، ريه، اطفال و تغذيه مي باشد .
33- لوح تقدير و جوايز نفيس در معرفي حقير به عنوان پيشکسوت برتر دانشگاه شهيد بهشتي
34- لوح تقدير بسيار ارزنده از جناب آقاي دکتر ولايتي بمناسبت بازنشستگي
35- لوح تقدير و جوايز از رياست محترم سازمان نظام پزشکي در بازنشستگي که بعنوان افتخار جامعه پزشکي کشور معرفي شده

 
سوابق تدريس
•  دو سال تدريس عملي و تئوري بيماري هاي عفوني و گرمسيري و درمان بيماري هاي واگير در سه بخش عفوني زنان، مردان و اطفال بيمارستان لبافي نژاد دانشجويان پزشکي دانشگاه علوم پزشکي ايران
•  10 سال تدريس عملي و تئوري و درمان بيماري هاي عفوني وگرمسيري در تنها بخش تخصصي عفوني اطفال ، واحد ايمن سازي از تولد تا مرگ، خانه حيوانات وموزه تراپيکال و کلينيکهاي پيگيري بيماري هاي عفوني و گرمسيري، در گروه عفوني دانشگاه
•  12 سال تدريس تئوري بيماري هاي عفوني و گرمسيري طبق برنامه دانشکده پزشکي دانشگاه شهيد بهشتي ( جمعاً به مدت 24 سال ) و تدريس عملي و تئوري عفوني اطفال ، سل و بيماري هاي ريوي و درمان با روي دانشجويان دانشکده بهداشت علوم اجتماعي وتدريس عملي و تئوري عفوني ، اطفال، سل و بيماري هاي ريوي طبق برنامه معاونت آموزشي مشترک اطفال و داخلي در مرکز آموزشي، پژوهشي درماني سل و بيماري هاي ريوي دکتر مسيح دانشوري و استفاده از امکانات وسيع بخش هاي عفوني اطفال – نوزادان سل – بيماري هاي ريوي – جراحي توراکس – آزمايشگاه پاتوبيولوژي پيشرفته و تحقيقاتي سل و بيماري هاي ريوي – بخش برنکوسکوپي - بخش اسپيرومتري و درمانگاه هاي عفوني اطفال ، عفوني بالغين و سل و بيماري هاي ريوي بالغين کلينيک و آسم و آلرژي اطفال ، کلينيک درمان با روي دراطفال بمدت 11 سال آخر خدمت
•  تدريس عملي سميولوژي اطفال براي دانشجويان دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي
•  توليد پيش انبوه محلول خوراکي سولفات روي ( کشف دکتر حکيمي و محققين روي ) جهت مصارف درماني و تحقيقاتي نهادها و دانشگاه هاي مختلف تحقيقاتي و درماني در واحد مطالعات و تحقيقات روي
•  انتشار مقالات و کتابهاي لازم براي اولين بار در جهان و اطلاع رساني از طريق رسانه هاي جمعي براي کليه پزشکان و بيماران و محققين کشور
•  شرکت فعال در برنامه هاي مدون همايش هاي بازآموزي داخلي و بين المللي بعنوان دانشيار عفوني و اطفال دانشگاه براي پزشکان عمومي متخصصين داخلي و عفوني و متخصصين اطفال و کسب 350 امتياز و اخذ لوح تقدير
کارهاي سازنده وجديد
•  تأسيس و راه اندازي اورژانس اطفال و نوزادان براي بيماران نيازمند جنوب و غرب تهران (مرکز اورژانس اطفال تقي نيا) دربدو انقلاب اسلامي
•  تأسيس و راه اندازي بيمارستان کودکان و نوزادان شهيد دستغيب بجاي بيمارستان معتادين ويلا در اول خيابان استاد نجات الهي در سه طبقه ( دو طبقه کودکان يک طبقه نوزادان ) يا استخدام 14 پزشک اطفال در زمان جنگ تحميلي
•  تأسيس بخش تخصصي عفوني اطفال زير نظر گروه عفوني دانشگاه شهيد بهشتي با امکانات وسيع آزمايشگاه ميکروبيولوژيکال مديکال – خانه حيوانات – واحد ايمن سازي از تولد تا مرگ – کلينيک هاي پيگيري عفوني اطفال – موزه تراپيکال – امکانات اپيدميولوژي و بهداشت .
•  تأسيس و راه اندازي بخش هاي تخصصي عفوني اطفال، سل و ريه اطفال و کلينيک هاي پيگيري عفوني اطفال – سل اطفال و بيماري هاي ريوي اطفال و درمان کودکان سالم ، بيمار و مبتلا به انواع سوء تغذيه با محلول خوراکي سولفات روي ( کشف دکتر حکيمي و محققين روي ) با همکاري گروه عفوني و اطفال و ريه و بهداشت دانشگاه
•  تأسيس واحد تحقيقاتي و مطالعات روي بصورت زيرمجموعه تشکيلاتي مرکز تحقيقات سل و بيماري هاي ريوي و توليد بيش انبوه اين محصول براي اولين بار در جهان براي درمان بيماران و سوء تغذيه کودکان و نوجوانان به وسيله متخصصين مجرب با ويژگيهاي خاص خود و استفاده در تحقيقات معتبر نهادهاي پژوهشي کشور
•  برگزاري اولين کنگره نقش روي در سلامت انسان و ضرورت تجويز محلول خوراکي روي در ايران که اهداف برنامه هاي کوتاه مدت و دراز مدت درمان با روي ومعرفي و پيام کنگره در کشف و نوآوري محلول خوراکي سولفات روي ( دکتر حکيمي و محققين روي ) و معرفي اولين کتاب مرجع دانشگاهي نقش روي در سلامت انسان و ضرورت تجويز محلول خوراکي سولفات روي در ايران از طرف واحد مطالعات و تحقيقات روي مرکز تحقيقات سل و بيماري هاي ريوي و دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي وچاپ در چاپخانه وزارت امور خارجه در اين کنگره همه پزشکان، متخصصين و فوق تخصص هاي پزشکي ، داروسازان ،ماماها ، پرستاران و مسئولين انجمن هاي پزشکي ، دامپزشکان ، دندانپزشکان شرکت کرده و مورد توجه همگان قرار گرفته و کتاب خلاصه مقالات سخنراني و پوسترها با همکاري وزارت جهاد کشاورزي چاپ و انتشار يافت و بعنوان کنگره برتر لوح تقدير از رياست دانشگاه دريافت کرد .
•  درخواست تعيين اولويت هاي توسعه پزشکي کشور وزارت علوم وتحقيقات و فن آوري از اينجانب که توجه به بيماري هاي بومي کشور و عوارض سوء تغذيه و کمبود ريز مغذي ها در کشور و آشنايي کافي دانشجويان پزشکي با شناخت باليني و آزمايشگاهي ارزان و عملي اين بيماري ها که اغلب عفوني و گرمسيري بوده و در مناطق محروم معضل کشوري و جهاني مي باشد .
•  سندرم کمبود تغذيه اي روي که زمينه اصلي همه انواع سوء تغذيه بوده ودرمان صحيح و علمي آن همراه با داروهاي مخصوص بيماري هاي عفوني و گرمسيري مي تواند اين معضل جهاني را بصورت بسيار ارزان و عملي حل کند .
•  پيشنهاد راه اندازي رشته تخصصي و فوق تخصصي ريز مغذي ها و درمان با روي براي پزشکان عمومي و متخصصين اطفال ، داخلي، مامايي و زنان و زايمان ، عفوني و گرمسيري وفاميليال Physician
•  برگزاري بازآموزي هاي مدون و Work Shop مناسب در اين مورد .


بکارگيري پزشکان عمومي متخصص رشته ريز مغذي ها و درمان با روي


رديف

مدرک تحصيلي

رشته تحصيلي

نام دانشگاه

محل دانشگاه

مدت تحصيل

تاريخ اخذ مدرک تحصيلي

عنوان ارزشيابي مدرک تحصيلي

شهر

کشور

از

تا

1

دکتراي پزشکي

پزشکي

ملي سابق(شهيدبهشتي )

تهران

ايران

1341

1350

1350

وزارت علوم و آموزش عالي

2

Lower Cambridge

زبان شناسي

Berlits school

لندن

انگلستان

1352

1353

1353

مدرسه بي ليتز لندن

3

آسيستان کودکان، پذيرش و تحصيل در مدرسه تراپيکال و بهداشت دانشگاه لندن

کودکان
بهداشت و بيماري هاي عفوني و گرمسيري

بيمارستان سن مارکز
دانشگاه لندن

لندن
لندن

انگلستان
انگلستان

1353
1354

1354
1355

5/1354
به عللي مجبور به ترک UK شدم

معافيت Clinical Attachment و پروانه کارطبابت در انگلستان از نظام پزشکي انگلستان دانشجوي مدرسه بهداشت و تراپيکال دانشگاه لندن (No-42902)

4

دانشنامه تخصصي اطفال و نوزادان

کودکان

شيراز

شيراز

ايران

1355

1357

1357

وزارت علوم و آموزش عالي (با احتساب يکسال بعلت سوابق کاري دانشگاهي در لندن )

5

لوح تقدير و گواهي ارزيابي در رشته بيماري هاي عفوني و گرمسيري و عضويت رسمي انجمن متخصصين عفوني و گرمسيري ايران

عفوني اطفال
 

شهيد بهشتي

تهران

ايران

1362

1374

1374

دانشيار بيماري هاي عفوني و گرمسيري و متخصص عفوني اطفال در گروه عفوني دانشگاه شهيد بهشتي

6

12 سال آخر خدمت در مرکز آموزشي ، پژوهشي، درماني سل و بيماري ريوي در تمام برنامه هاي آموزشي پژوهشي و درماني مرکز که بطور مشترک گروه داخلي ، اطفال، سل و بيماري هاي ريوي و جراحي توراکس و پاتولوژي و غيره شرکت فعال داشته و هر سال ارتقاء پايه را با زير نظر مستقيم استاد دکتر ولايتي رياست محترم مرکز و استاد دکتر محمد رضا مسجدي معاونت محترم آموزشي مرکز از دانشگاه دريافت کرده و در سال 1380 موفق به اخذ عناوين دانشيار عفوني و متخصص عفوني اطفال ، ريه اطفال ، رشد و تغذيه و درمان با روي گرديدم. در تاريخ 15/11/1385 بنا به درخواست شخصي به افتخار بازنشستگي نائل گرديدم (لوح تقدير پيوست است )

1374

1385

 

دانشيار عفوني و متخصص اطفال ونوزادان ، عفوني اطفال-ريه اطفال-رشدوتغذيه با روي

نوع استخدام

تمام وقت يا پاره وقت

مرتبه دانشگاهي

سمت

تاريخ

سال

محل خدمت

ملاحظات

از

تا

رسمي

تمام وقت جغرافيايي

-

متخصص اطفال

1357

1358

1

تهران درمانگاه شماره 17

سه راه آذري – وزارت بهداري

رسمي

تمام وقت جغرافيايي

-

متخصص اطفال و رئيس مرکز اورژانس اطفال تقي نيا با تخصيص رديف شماره 1و تشکيلات جديد و شبانه روزي براي نيازمندان جنوب تهران

1358

1359

1

تهران سه راه آذري

قبل از انقلاب اسلامي وابسته به مرکز طبي کودکان دانشگاه تهران بوده است و بصورت يک درمانگاه طبي مورد استفاده رزيدنتهاي مرکز طبي قرار داشته

رسمي

تمام وقت جغرافيايي

 

رئيس بيمارستان کودکان شهيد دستغيب

1359

1362

3

تهران استاد نجات الهي

در ظرف سه سال فعاليت بيمارستان تعطيل شده معتادين ويلا را به يک بيمارستان کودکان پيشرفته با استخدام 14 پزشک متخصص اطفال و بخش هاي اطفال و نوزادان مجهز شهيد دستغيب در زمان جنگ تحميلي راه اندازي نمودم

رسمي
رسمي - قطعي

تمام وقت جغرافيايي
تمام وقت جغرافيايي

عضو هيئت علمي گروه عفوني
  دانشيار عفوني ومتخصص عفوني اطفال
  دانشيار عفوني و متخصص اطفال و نوزادان - متخصص عفوني اطفال-ريه اطفال-رشد و تغذيه ومبتکر طرح درمان با روي

-
 
 
رئيس بخش تخصصي عفوني اطفال

1362
 
1364
 
1374

1364
 
1374
 
1385

2
 
10
 
12

تهران –لبافي نژاد
تهران-بيمارستان دکتر مسيح دانشوري

بخش هاي عفوني زنان – مردان و اطفال بخش تخصصي عفوني اطفال کلينيک هاي پيگيري عفوني اطفال
بخش ايمن سازي – موزه تراپيکال
رئيس بخش هاي عفوني اطفال – سل و ريه اطفال 4 سال
دبير واحد مطالعات و تحقيقات روي وتوليد بيش انبوه محلول خوراکي سولفات روي کشف دکتر حکيمي و محققين روي (8 سال )